อุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้รับรางวัลจาก ททท ถึง 3 ครั้ง

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นอุทยานแห่งชาติของจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (รางวัลกินรี) ถึง 3 ครั้ง (ในปี 2556, 2558 และ 2560) สำหรับรางวัลหอเกียรติยศ: Natural and Ecotourism สถานที่ท่องเที่ยว. ไฮไลท์ของอุทยานประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงามมากมาย เช่น น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดฟ้า และน้ำตกผาเอียง นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ปู่ดวง) ตั้งอยู่ที่น้ำตกตาดโตน เป็นที่เคารพสักการะของชาวชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง

อุทยานแห่งชาติภูลังกา มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ เช่น จุดชมวิวหินร่องกล้า ลานหินขนาดใหญ่กว้างมีหินแตกหลายชั้น มีหน้าผาหินสูงจากระดับน้ำทะเล 700-800 เมตร จุดชมวิวป่าหินปราสาท ปราสาทรูปร่างคล้ายหิน ประตูคลอง (ซุ้มหินธรรมชาติ) กองหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายประตูล้อมรอบด้วยหินรูปทรงแปลกตาสลับกับป่าเต็งรัง

จุดชมวิวผาหัวนาก และหมอหินขาว ดังที่สโตนเฮนจ์ของประเทศไทยประกอบด้วยเสาหินทรายสีขาวขนาดใหญ่ 5 เสา จากหลักฐานของกรมทรัพยากรธรณีและจังหวัดชัยภูมิที่ทำการสำรวจในปี 2545 พบว่าลำดับชั้นหินและฟอสซิลมีอายุระหว่าง 195-175 ล้านปี กว่า 65 ล้านปีที่ผ่านมา

การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและการกดทับจากด้านข้างทำให้เกิดการพับ แตกหัก ผุพังและการกัดเซาะในแนวนอนและแนวตั้ง ทำให้เกิดกลุ่มเสาหิน แท่นหิน และลานหินรูปทรงต่างๆ ที่ ไปจนถึงจินตนาการในสายตาของผู้พบเห็น เช่น รูปเห็ด เรือ ช้าง เต่า และเจดีย์ ที่กระจัดกระจายไปทั่วเนินเขา

เที่ยวไทย หมู่บ้านผ้าไหมบ้านเขว้า เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตผ้าไหมและไหมพรมแห่งชาติ ผู้เข้าชมสามารถชมกระบวนการทำผ้าไหมได้ตั้งแต่การวาดเส้นไหม การทำความสะอาดและการย้อม การทอผ้า การระบายสี และการรีดผ้าไหม ทั้งหมดนี้เป็นวิถีของชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าไหมบ้านเขว้าเป็นผู้ชนะระดับประเทศจากการแข่งขัน OTOP จัดโดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ลาย “หมี่ขันคอนารี” เป็นการออกแบบที่วิจิตรบรรจงและไม่เหมือนใครในโลก

เขื่อนน้ำพรหม (เขื่อนจุฬาภรณ์) (เขื่อนน้ำพรม) สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำพรหมบนเทือกเขาขุนไผ่บริเวณที่เรียกว่า “ภูหยวก” เป็น เขื่อนหินถมอเนกประสงค์ที่มีแกนดินเหนียวอัดแน่นไปด้วยหินและกรวดยาววัดบนสันเขื่อน 700 เมตร กว้าง 8 เมตร เขื่อนนี้ใช้ผลิตไฟฟ้า และด้านการชลประทาน

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.