ข้อมูลทั่วไปของอินเดีย

india-0062

ก่อนที่จะอาจจะพาลูกทัวร์ทุกคุณไปทัวร์อินเดียขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับข้อมูลทั่วไปของประเทศอินเดียกันก่อนเพื่อให้ที่จะจะได้คือประโยชน์เพื่อให้คนที่คิดจะอาจจะไปทัวร์อินเดียด้วยตัวเอง ส่วนคนที่ไปทัวร์อินเดียกับบริษัททัวร์นั้นจะจะอ่านข้ามบทความตอนนี้ไปเลยก็ได้หรือจะอาจอ่านเพื่อจะประดับความทราบไว้ก็ไม่ผิดแต่อย่างไรขอรับกระผม

               ประเทศอินเดียนั้นมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณะรัฐอินเดีย มีพื้นที่อยู่ในทวีปเอเชียใต้ พรมแดนทางทิศเหนือติดประเทศชาติจีนและเนปาล, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศพม่า, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย, ทิศตะวันออกติดบังกลาเทศมีเมืองหลวงเป็นกรุงนิวเดลี

               เพราะประเทศอินเดียนั้นมีบริเวณค่อนข้างใหญ่จนกระทั่งจึงมีประชาชนในประเทศชาติมากๆเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนรวมถึงคือประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีมนุษย์มากที่สุดในโลกอีกเช่นกัน

               สำหรับป้ายโลโก้ของธงชาติประเทศอินเดียนั้นคือธงชาติสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองขาวเขียวสลับกันตรงกลางธงเป็นรูปธรรมจักรอันเป็นการสื่อถึงประเทศแห่งพระพุทธศาสนาส่วนตราสัญลักษณ์ของประเทศชาติอินเดียนั้นคือรูปสิงโตยืนอยู่บนเสาธรรมจักร

               ถึงแม้ว่าประเทศอินเดียนั้นจะอาจจะเป็นแหล่งต้นกำเนิดของศาสนาพุทธก็ตามทีแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เกือบ 80% ของประเทศนั้นยกย่องศาสนาฮินดู มีการยกย่องพระผู้เป็นเจ้าพร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ เป็นที่สุด รองลงมาให้เกียรติศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์และรั้งท้ายเช่นกันศาสนาพุทธดังนั้นจึงค่อนข้างแปลกใจเป็นการส่วนตัวว่าในเมื่อเป็นประเทศชาติที่ยกย่องศาสนาฮินดูกันเหตุไฉนคนไทยจึงวิเคราะห์ที่จะอาจไปทัวร์แสวงบุญที่อินเดียนี้มากกว่าไปดูเทวสถานที่นั่น

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.