Archive for the ‘Travel’ Category

ความเป็นมาของพระเจดีย์ไจปุ่น

ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสวยงามของประเทศพม่าแล้วงานนี้ทัวร์ประเทศพม่า จะอาจพลาดพาท่านๆไปชมพระเจดีย์ไจปุ่น ได้อย่างไรกัน แต่ก่อนที่จะจะกลายเป็นพระเจดีย์ที่มีประชาชนความนิยมชมชอบนับถือสักการะก็ใช้เวลาอันยาวเนิ่นนานพร้อมประวัติความคือมาอันยาวยาวนาน ทัวร์พม่าเองเลยขอหยิบประวัติของพระเจดีย์แห่งนี้มาเล่าให้ท่านๆได้ยินกัน พระเจดีย์ไจปุ่น(Kyaikpun Pagoda) ซึ่งมีอายุหลายๆกว่า 500 ปี ทำคือพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์เลี้ยวพระ พักตร์ไปทุกทิศทางแทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป มีตำนานเล่าว่า พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญทำไว้ โดยอธิษฐานว่า จะอาจจะไม่ยอมอภิเษก แต่ตอนหลังพระธิดาองค์เล็กได้อภิเษก เป็นการผิดสัจจะ พระพุทธรูปองค์หนึ่งในโควตาสี่องค์นี้ ก็เลยพังทลายลงมา. เมืองพุกาม นับแต่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองตะโถ่งได้ในปี 1057 จนกุบไล่ขาน ยกทัพมาเหยียบเมืองพุกาม ในปี 1287 นั้น มีการ ทำวัดวาอาราม พร้อมด้วยสถูปเจดีย์ขึ้นไปบนที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้กว่า 13,000 แห่ง แต่ต่อจากที่เวลาผ่านไปได้แค่เพียง เจ็ดร้อยปี กลับมีศาสนสถาน หลงเหลืออยู่ราว 2,000 แห่งแค่นั้น นอกนั้นกลายคือซากกองอิฐ ที่ปรักหักพังบ้าง ถูกแม่น้ำ เอยาวดี พัดหายไปบ้าง แต่มรดกจาก ยุคทอง ของการสร้างวัดวาอาราม ที่เหลือตกทอดมาให้มนุษย์ ในทุกวันนี้ […]

ข้อมูลทั่วไปของอินเดีย

ก่อนที่จะอาจจะพาลูกทัวร์ทุกคุณไปทัวร์อินเดียขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับข้อมูลทั่วไปของประเทศอินเดียกันก่อนเพื่อให้ที่จะจะได้คือประโยชน์เพื่อให้คนที่คิดจะอาจจะไปทัวร์อินเดียด้วยตัวเอง ส่วนคนที่ไปทัวร์อินเดียกับบริษัททัวร์นั้นจะจะอ่านข้ามบทความตอนนี้ไปเลยก็ได้หรือจะอาจอ่านเพื่อจะประดับความทราบไว้ก็ไม่ผิดแต่อย่างไรขอรับกระผม                ประเทศอินเดียนั้นมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณะรัฐอินเดีย มีพื้นที่อยู่ในทวีปเอเชียใต้ พรมแดนทางทิศเหนือติดประเทศชาติจีนและเนปาล, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศพม่า, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย, ทิศตะวันออกติดบังกลาเทศมีเมืองหลวงเป็นกรุงนิวเดลี                เพราะประเทศอินเดียนั้นมีบริเวณค่อนข้างใหญ่จนกระทั่งจึงมีประชาชนในประเทศชาติมากๆเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนรวมถึงคือประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีมนุษย์มากที่สุดในโลกอีกเช่นกัน                สำหรับป้ายโลโก้ของธงชาติประเทศอินเดียนั้นคือธงชาติสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองขาวเขียวสลับกันตรงกลางธงเป็นรูปธรรมจักรอันเป็นการสื่อถึงประเทศแห่งพระพุทธศาสนาส่วนตราสัญลักษณ์ของประเทศชาติอินเดียนั้นคือรูปสิงโตยืนอยู่บนเสาธรรมจักร                ถึงแม้ว่าประเทศอินเดียนั้นจะอาจจะเป็นแหล่งต้นกำเนิดของศาสนาพุทธก็ตามทีแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เกือบ 80% ของประเทศนั้นยกย่องศาสนาฮินดู มีการยกย่องพระผู้เป็นเจ้าพร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ เป็นที่สุด รองลงมาให้เกียรติศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์และรั้งท้ายเช่นกันศาสนาพุทธดังนั้นจึงค่อนข้างแปลกใจเป็นการส่วนตัวว่าในเมื่อเป็นประเทศชาติที่ยกย่องศาสนาฮินดูกันเหตุไฉนคนไทยจึงวิเคราะห์ที่จะอาจไปทัวร์แสวงบุญที่อินเดียนี้มากกว่าไปดูเทวสถานที่นั่น

รู้จักอย่างลึกซึ้งกับประเทศตุรกี

สำหรับนักเดินทางที่มีเป้าหมายมายังประเทศตุรกี วันนี้กรุ๊ปทัวร์ตุรกีมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝาก เพราะเราเล็งเห็นว่าข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศ จะมีส่วนในการเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นกรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้ซักนิดคุณจะได้รู้จักประเทศตุรกีมากขึ้น ประมาณร้อยละ ๙๙ ของประชากรในประเทศตุรกีนับถือศาสนาอิสลาม ชาวเติร์กซึ่งแต่เดิมอาศัยอยู่ในเอเชียกลางเริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่นับถือศาสนาอิสลามครั้งแรกในราวศตวรรษที่ 8 โดยผ่านทางกองคาราวานสินค้าของชาวอาหรับ ในราวศตวรรษที่ 10 ชาวเติร์กส่วนใหญ่ได้เข้ามานับถือศาสนาอิสลามอาณาจักรของชาวเติร์ก ซึ่งก่อตั้งราวศตวรรษที่ 9 เป็นอาณาจักรของชาวเติร์กมุสลิมแห่งแรกในเอเชียกลาง นอกจากนี้อาณาจักรของชาวเติร์กเผ่า “Ghazna” ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคเดียวกัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบัน ก็เข้ามานับถือศาสนาอิสลามด้วย ผู้นำของอาณาจักรแห่งนี้ชื่อ มาห์มุด (Mahmud) เป็นผู้นำชาวเติร์กคนแรกที่ได้รับการเรียกขานตำแหน่งสุลต่านซึ่งเป็นคำใน ภาษาอาหรับแปลว่า “sovereign authority”  ในช่วงที่เซลจุกเตอร์กขยายอำนานเข้ามาในอนาโตเลียในศตวรรษที่ 11 ชาวเติร์กส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็ไม่ทั้งหมด ชาวเติร์กเผ่า Hazar ซึ่งได้สถาปนาอาณาจักรของตนเองในศตวรรษที่ 7 และเป็น 1 ใน 16อาณาจักรของชาวเติร์ก ตามที่ปรากฏในตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีตุรกี นับถือศาสนา Judaism หรือ ยิว ในศตวรรษที่ 12 อาณาจักรของชาวเติร์ก ได้ถูกทำลายเรื่องราวเกี่ยวชาวเติร์กยิวเผ่านี้ได้ถูกลบเลือนหายไป จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ มีชาวฝรั่งเศสเชื้อสาย ยิว ชื่อนาย Marek […]