Posts Tagged ‘ความเป็นมาของพระเจดีย์ไจปุ่น’

ความเป็นมาของพระเจดีย์ไจปุ่น

ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสวยงามของประเทศพม่าแล้วงานนี้ทัวร์ประเทศพม่า จะอาจพลาดพาท่านๆไปชมพระเจดีย์ไจปุ่น ได้อย่างไรกัน แต่ก่อนที่จะจะกลายเป็นพระเจดีย์ที่มีประชาชนความนิยมชมชอบนับถือสักการะก็ใช้เวลาอันยาวเนิ่นนานพร้อมประวัติความคือมาอันยาวยาวนาน ทัวร์พม่าเองเลยขอหยิบประวัติของพระเจดีย์แห่งนี้มาเล่าให้ท่านๆได้ยินกัน พระเจดีย์ไจปุ่น(Kyaikpun Pagoda) ซึ่งมีอายุหลายๆกว่า 500 ปี ทำคือพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์เลี้ยวพระ พักตร์ไปทุกทิศทางแทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป มีตำนานเล่าว่า พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญทำไว้ โดยอธิษฐานว่า จะอาจจะไม่ยอมอภิเษก แต่ตอนหลังพระธิดาองค์เล็กได้อภิเษก เป็นการผิดสัจจะ พระพุทธรูปองค์หนึ่งในโควตาสี่องค์นี้ ก็เลยพังทลายลงมา. เมืองพุกาม นับแต่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองตะโถ่งได้ในปี 1057 จนกุบไล่ขาน ยกทัพมาเหยียบเมืองพุกาม ในปี 1287 นั้น มีการ ทำวัดวาอาราม พร้อมด้วยสถูปเจดีย์ขึ้นไปบนที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้กว่า 13,000 แห่ง แต่ต่อจากที่เวลาผ่านไปได้แค่เพียง เจ็ดร้อยปี กลับมีศาสนสถาน หลงเหลืออยู่ราว 2,000 แห่งแค่นั้น นอกนั้นกลายคือซากกองอิฐ ที่ปรักหักพังบ้าง ถูกแม่น้ำ เอยาวดี พัดหายไปบ้าง แต่มรดกจาก ยุคทอง ของการสร้างวัดวาอาราม ที่เหลือตกทอดมาให้มนุษย์ ในทุกวันนี้ […]